Kontakt

Åminne 101

311 95 Falkenberg

Ring Pär Eriksson:

070-6219320

Åminne Entreprenad AB

Åminne 101

311 95 Falkenberg


Pär Eriksson

Tel: 070-621 93 20

Epost: par@aminneentreprenad.se


Organisationsnummer: 556835-3121